ES parama

Nuo 2012 m. gegužės 8 d. pagal priemonę „E-verslas LT“ UAB „Electric Box“ įgyvendina projektą „UAB "Electric box“ veiklos efektyvumo didinimas diegiant elektroninę verslo valdymo sistemą“, iš dalies finansuojamą Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšomis. Įmonė į projekto įgyvendinimą numato investuoti iki 73030,00 Lt nuosavų lėšų bei tikisi gauti iki 51430,00 Lt paramos. Bendra projekto vertė – iki 124460,00 Lt. Projekto „UAB "Electric box“ veiklos efektyvumo didinimas diegiant elektroninę verslo valdymo sistemą“ trukmė 16 mėnesių.
Įmonės sėkmingam įsitvirtinimui IT paslaugų rinkoje, verslo procesų optimizavimui ir darbo našumo padidinimui atliekamas programinės įrangos sukūrimas, įdiegimas ir adaptavimas pagal specializuotus įmonės poreikius.
UAB „Electric Box“ direktoriaus Sauliaus Čiūro nuomone, iki projekto įgyvendinimo pabaigos, 2013 m. rugpjūčio mėn., Europos Sąjungos gauta parama atvers naujas galimybes įmonei įgyti didesnį konkurencinį pranašumą vykdant tolimesnę sėkmingą verslo plėtrą, optimizuoti verslo procesus ir padidinti įmonės darbo našumą.